XESFOREST

Son unha empresa de categoría: Sistemas de información Xeográfica
O meu campo de actuación en BioEco2 é:

Absorción de CO2
Recursos financeiros
Novos servizos innovadores
Divulgación e formación

Sobre nós

  • Direción: C/Salmón 8 entresolo 9, CP. 27003
  • Cidade: Lugo
  • Provincia: LUGO
  • Teléfono: 647084545
Descrición:

Representante: Jose Manuel

  • Xestión Forestal de C.M.V.M.
  • Poxas de madeira
  • Sistemas de información xeográfica