Transparencia

PLATAFORMA INTEGRAL DE COMPRAVENDA DE LOTES DE MADERA – MERCAMADEIRA

(Exp: IN500D-2022-00000031-00)

ORZAMENTO:

Importe total: 84.482,20 €

Importe da axuda concedido (80%) é de: 67.585.76 €

DESCRICIÓN DO PROXECTO:

O obxectivo do proxecto é a creación dunha plataforma web de compravenda de madeira (versión escritorio e móbil). Trátase de crear unha páxina web de poxas con automatización de proceso de presentación e posterior apertura de ofertas.

A plataforma estrutúrase en varios ciclos que se resumen de forma cronolóxica comezando coa toma de datos documentais e de campo polo técnico e implementación no formulario web, a posterior publicación dos lotes, a admisión de ofertas de forma encriptada por parte dos ofertantes, e finalizando a poxa coa adxudicación automatizada e posterior seguemento de execución.

Mercamadeira é unha ferramenta de xestión técnica de compravenda de lotes de madeira en pé que simplifica e axiliza os procesos de venda de madeira mediante un sistema online de publicación dos lotes de madeira.

O sistema permite poxar aos compradores mediante a presentación de ofertas económicas encriptadas e posterior proceso automatizado de apertura e comunicación instantánea aos participantes na poxa, co obxectivo de garantir a transparencia do proceso de venda.

 

 

Ver Cartel