SORTEGAL

Son unha empresa de categoría: Xestión integral de Montes
O meu campo de actuación en BioEco2 é:

Absorción de CO2
Recursos financeiros
Novos servizos innovadores
Divulgación e formación

Sobre nós

 • Direción: Rúa Camiño Real N72-74 Entrechan, CP. 27004
 • Cidade: Lugo
 • Provincia: LUGO
 • Teléfono: 649630076
Descrición:

Representante: José Fernando Enjamio Gándaras

 • ORDENACIÓN DE MONTES.- INVENTARIOS E CUBICACIÓNS: Elaboración de Instrumentos de Ordenación e Xestión Forestal.
  Xestión de aproveitamentos.
 • XESTIÓNS CATASTRAIS: Cambios de titularidade, modificacións parcelarias, reclamacións.
 • TOPOGRAFÍA E DESLINDES: Medición de fincas, deslinde de montes, replanteo e colocación de marcos.
 • PROXECTOS AGROFORESTAIS: Repoboacións forestais, tramitacións ambientais, proxectos de naves agroforestais, tramitación de subvencións.
 • XESTIÓN DE PROPIEDADES FORESTAIS: Asesoramento técnico, xestións en organismos públicos.
  Informes periciais e valoracións agroforestais.
  Desclasificación de montes veciñais, desconvenios.
  Particións hereditarias.