Marcos Castro

Son unha empresa de categoría: Xestión integral de Montes
O meu campo de actuación en BioEco2 é:

Absorción de CO2
Recursos financeiros
Novos servizos innovadores
Divulgación e formación

Sobre nós

  • Direción: R/Circunvalación 46, CP. 36670
  • Cidade: Cuntis
  • Provincia: PONTEVEDRA
  • Teléfono: 655100298
Descrición:

Representante: Marcos Ángel Castro Rivera

  • Instrumentos de xestión e Ordenación forestal.
  • Proxectos
  • Cubicacións e organización de subastas de madeira.