José Manuel Torrado Blanco

Son unha empresa de categoría: Cubicación, Subastas e subvencións
O meu campo de actuación en BioEco2 é:

Absorción de CO2
Recursos financeiros
Novos servizos innovadores
Divulgación e formación

Sobre nós

  • Direción: R/Ulla, 16-1º, CP.36680
  • Cidade: A Estrada
  • Provincia: PONTEVEDRA
  • Teléfono: 655100298
Descrición:
  • Instrumentos de xestión e ordenación forestal.
  • Proxectos
  • Cubicacións e organización de subastas de madeira