Gloria Bustingorri ( XEOS)

Son unha empresa de categoría: Xestión Medioambiental
O meu campo de actuación en BioEco2 é:

Absorción de CO2
Recursos financeiros
Novos servizos innovadores
Divulgación e formación

Sobre nós

  • Direción: Gradín 17, CP. 36829
  • Cidade: Ponte Caldelas
  • Provincia: PONTEVEDRA
  • Teléfono: 692672323
Descrición:

1.- Asesoramento forestal e ambiental:
·         Consultoría forestal tradicional, asesorando a comunidades de montes na xestión do monte. Proxectos de Ordenación do monte e o seu seguimento. Plans anuais de traballos. Medición e valoración de madeira. Solicitude de axudas. Busca de alternativas produtivas á madeira de trituración. Multifuncionalidade.
2.- Xestión de fincas.
·         Custodia do  territorio. Localización de lindes, levantamento de parcelas, valoracións, estudos do potencial produtivo de fincas.
3.       Sendeiros.
·         Deseño de rutas. Aproximación á natureza descubrindo os tesouros escondidos nos camiños non transitados habitualmente. Guía de sendeiros. Sinalización e deseño de sendeiros con diferentes intereses, ambientais, culturais, etnográficos.
4.- Sensibilización ambiental.
·         Actividades educativas en torno aos sendeiros.  Sensibilización ambiental polo achegamento á natureza. Descubrir o encanto escondido dos camiños non transitados.