DPD Enxeñería Forestal

Son unha empresa de categoría: Medicións, informes e valoracións
O meu campo de actuación en BioEco2 é:

Absorción de CO2
Recursos financeiros
Novos servizos innovadores
Divulgación e formación

Sobre nós

  • Direción: Concepción Arenal 10, 2º , CP. 36900
  • Cidade: Marín
  • Provincia: PONTEVEDRA
  • Teléfono: 699733048
Descrición:

Representante: David Perez Diaz

  • Enxeñería Forestal.
  • Montes Veciñais.
  • Catastro
  • Proxectos de ordenación de montes
  • Xestión forestal e tramitacións