Consultoría Lubián

Son unha empresa de categoría: Deslinde de montes e catastro
O meu campo de actuación en BioEco2 é:

Absorción de CO2
Recursos financeiros
Novos servizos innovadores
Divulgación e formación

Sobre nós

  • Direción: Camiño da Cerrada 7, CP 36995, Fontenla
  • Cidade: Poio
  • Provincia: PONTEVEDRA
  • Teléfono: 649158438
Descrición:

Representante: Manuel Barreiro Lubián

  • Herdanzas e rexistro de propiedade
  • Medicións e valoracións
  • Xestión Forestal e Proxectos de Ordenación de Montes
  • Catastro