Carmen Rial Lorenzo (XEOS)

Son unha empresa de categoría: Xestión integral de Montes
O meu campo de actuación en BioEco2 é:

Absorción de CO2
Recursos financeiros
Novos servizos innovadores
Divulgación e formación

Sobre nós

  • Direción:
  • Cidade:
  • Provincia: PONTEVEDRA
  • Teléfono: 610219685
Descrición:
  • Xestión integral de Montes Veciñais.
  • Redacción de Instrumentos de Xestión.
  • Cubicación e tasación de madeira.
  • Tramitación de subvencións.
  • Medición en conflitos de propiedade.